Sám pod měsícem víno popíjím

Mám víno ve džbánu a je ho víc než dost.
Kdo mi však bude dělat společnost?
Měsíci, pojď blíž - připiju ti,
možná ti víno přijde k chuti!
Můj stín se s námi taky pobaví -
přátelé, už jsme tři, tak na zdraví!
Za chvíli už jsme všichni rozjaření,
pít s přáteli je pro mne potěšení.
Zpívám - stín už se sotva drží na nohou,
tančím - a měsíc pajdá cik cak oblohou.
Ještě si s vámi trochu zavýskám -
až dopijeme, bude každý sám.
A jednou naposled, až odbije můj čas,
za Mléčnou dráhou sejdeme se zas.

Li-Po (překlad Jiří Žáček)